Những số liệu ghi trong bản giám định này là kết quả đo bằng những thiết bị chuyên dùng về kim cương do Viện Ngọc Học Mỹ(GIA) và Nhật sản xuất bao gồm: 

- Máy đo màu kim cương hiện số(DDC1)

- Máy đo độ cứng

- Máy kiểm tra kim cương

- Máy kiểm tra CVD

- Máy phát hiện kim cương giả

- Máy đo chiết xuất

- Đèn cực tím 2 sóng

- Cân điện tử Carat,...

Quay về trang chủ